Over Trainstorm


De films die Trainstorm maakt zijn geen documentaires: er wordt geen gesproken commentaar gebruikt. Het zijn sfeerfilms waarin treinen en omgeving uitvoerig aan bod komen, ondersteund door muziek. De films concentreren zich op het alledaagse, juist datgene dat later de sterkste gevoelens van nostalgie opwekt. Zelfs in een jaar tijd kan soms meer verdwijnen dan u denkt. Het alledaagse levert vaak juist de meest spectaculaire beelden op met de meeste afwisseling. Een gewaardeerd kenmerk van onze films is dat we treinen zo veel mogelijk in hun geheel laten zien.


Het in de loop der jaren opgebouwde bestand aan opnames bevat veel unieke beelden.Of u nu geïnteresseerd bent in de NS, DB of NMBS, bij TRAINSTORM zult u regelmatig nieuwe producties vinden. Ook de spoorwegmaatschappijen van andere Europese landen komen aan bod.


Alle TRAINSTORM producties zijn op DVD+R te verkrijgen.

TRAINSTORM
Postadres:

Hank 39
5446 XG Wanroij

e-mail:

info@trainstorm.nl

LET OP, NIEUW rekeningnummer: NL50 ASNB 0706734696


KvK: 34187007

engelse_vlag.gif

About Trainstorm


The films Trainstorm makes are no documentaries: no spoken commentary. They contain lots of atmosphere. Trains and surroundings are shown in detail, supported by music. Focus is on the everyday, the very thing that in time arouses the strongest feelings of nostalgia. Even in a year can disappear more than you think. The everyday supplies often the most spectacular images with the most variety. A valued feature of our films is that we show trains as much as possible in their whole.


In the years accumulated stock of recordings includes many unique images.


Whether you're interested in the NS, NMBS and DB, with Trainstorm you will regularly find new productions. The railway companies from other European countries are discussed.


All TRAINSTORM productions on DVD + R to obtain.

TRAINSTORM
Post address:

Hank 39
5446 XG Wanroij

The Netherlands

e-mail:

info@trainstorm.nl

Rabobank


IBAN: NL50 ASNB 0706734696


Chamber of commerce: 34187007